Nahoru
+420 222 516 437 Kontaktujte nás

Maturita Jaro 2024

Dle platné legislativy se maturitní zkouška skládá ze dvou částí:

  1. Společná část-státní – obsahuje zkoušky realizované orgány státní správy
  2. Profilová část-školní – obsahuje zkoušky realizované školou, slouží k profilaci daného oboru vzdělání

 

I. Společná část – počet a nabídku zkušebních předmětů v rámci povinných i nepovinných zkoušek stanoví vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle § 78 zákona č. 561/2004 Sb. v novelizovaném znění. Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován.

 

II. Profilová část – dle § 79 zákona č.561/2004 Sb. v novelizovaném znění ji tvoří:

  1. zkouška z českého jazyka a literatury,
  2. zkouška z cizího jazyka (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky),
  3. dvě další povinné zkoušky žák volí z nabídky, kterou určí ředitel školy
  4. nejvýše dvě nepovinné zkoušky žák může volit z nabídky, kterou určí ředitel školy

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. Tím se také ruší funkce hodnotitele, který dosud centrálně hodnotil písemné práce. Písemná práce a ústní zkouška budou konány v profilové části maturitní zkoušky a hodnoceny vyučujícími (členy maturitní komise) dané školy.

 

 

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2023 ředitelce školy.

 

TERMÍNY:

 

Maturitní kalendář důležitých termínů.

Termíny konání didaktických testů společné části MZ jaro 2024 - 2. - 7. května 2024.

Termíny ústních MZ jednotlivých tříd:  MO4, MS4 - od 16. května 2024.

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Didaktické testy se konají ve dnech:

 čtvrtek 2. 5. 2024 8:00 hod. MATEMATIKA
  13:30 hod. ANGLICKÝ JAZYK
pátek 3. 5. 2024 8:00 hod. ČESKÝ JAZYK
ponědlí 6. 5. 2024 13:00 hod. RUSKÝ JAZYK
  13:00 hod. ŠPANĚLSKÝ JAZYK

 

Písemné práce se konají ve dnech: 

středa 17. dubna 2024 8:00 hod. český jazyk a literatura
čtvrtek 18. dubna 2024 8:00 hod. cizí jazyky (AJ, RJ, SJ)


V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut.

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Na naší škole je stanoveno období pro konání profilových zkoušek od 16. května 2024.

 

 

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM PŘEDMĚTŮM:

 

Český jazyk a literatura

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Formulář pro Vlastní seznam literárních děl žáka (Velikost: 23.07 kB)

Vlastní seznam literárních děl musí být vyplněn pouze v tomto formuláři, kde si vybíráte z nabízených děl proklikem. Každé dílo musí mít také své pořadové číslo (1 -20)!!!  Čísla nemusí být seřazena postupně za sebou.

 

Kritéria hodnocení  písemné zkoušky (Velikost: 70.18 kB)

Kritéria hodnocení ústní zkoušky (Velikost: 75.6 kB)

 

 

Cizí jazyk

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ z 
anglického jazyka (Velikost: 138.4 kB)


Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ z 
ruského jazyka (Velikost: 157.78 kB)


Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ z 
německého jazyka (Velikost: 198.79 kB)

 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ ze 
španělského jazyka (Velikost: 179.31 kB)

 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ z 
francouzského jazyka.

 

Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit standardizovatnou jazykovou zkouškou doloženou jazykovým certifikátem dne tabulky ZDE. (Velikost: 170.19 kB) 

 

Kritéria hodnocení písemné zkoušky (Velikost: 50.84 kB)

Kritéria hodnocení ústní zkoušky (Velikost: 48.29 kB)

 

Podniková ekonomika
Témata z podnikové ekonomiky - profilová MZ (Management sportu)

Témata z podnikové ekonomiky - profilová MZ (Management obchodu a služeb; Podnikání a management)

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky (Velikost: 42.4 kB)

 

Podnikatelský záměr

Zásady pro vypracování podnikatelského záměru. 

Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory ZDE.

Harmonogram (Velikost: 142.89 kB) pro odevzdání jednotlivých komponent podnikatelského záměru.

 

Kritéria hodnocení písemné zkoušky (Velikost: 75.28 kB)

Kritéria hodnocení ústní zkoušky (Velikost: 38.87 kB)

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek (Velikost: 116.03 kB)k profilové části MZ 2023.

Maturitní zpravodaj 62/2023.

 

 

Virtuální prohlídka

Jak to u nás chodí

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.