Nahoru
+420 222 516 437 Kontaktujte nás

Studijní obory

Ve školním roce 2023/2024 má škola otevřeny následující obory studia:

63–41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Školní vzdělávací program: MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB (Velikost: 788.94 kB)
Denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou, určeno pro absolventy základních škol.

63–41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Školní vzdělávací program: MANAGEMENT SPORTU (Velikost: 794.64 kB)
Denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou, určeno pro absolventy základních škol.

 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT (Velikost: 105.68 kB)
Dálkové nástavbové dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou, určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

 

Následující obor není v letošním školním roce otevřen, z důvodu malého počtu uchazečů:

 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT (Velikost: 785.6 kB)
Denní nástavbové dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou, určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

NAŠE ŠKOLA POŘÁDÁ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE DNECH:

- v úterý 19. 11. 2024 v čase 13 - 17 hod.

- ve středu 15. 1. 2025 v čase 13 - 17 hod.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi jsou připraveni vykonávat manažerské, ekonomické, obchodní a administrativní činnosti zejména v menších a středních podnicích jako asistenti marketingu, obchodní zástupci, referenti nákupu a odbytu, administrativní pracovníci, organizační pracovníci apod. Mají vytvořeny základní předpoklady pro samostatné podnikání v obchodu a službách.

Absolventi školního vzdělávacího programu Management sportu jsou dále navíc připraveni jako vrcholoví manažeři sportovních klubů a zařízení a organizátoři volnočasových aktivit.

Absolventi všech studijních oborů jsou připraveni i pro pokračování v dalším studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v oborech ekonomického charakteru a v dalších oborech, korespondujících s obsahem přípravy.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium, jeho průběh a hodnocení se řídí příslušnými vnitřními předpisy školy. Výuka předmětů pak rozvrhem vyučovaných předmětů.
Výuka pro žáky denního studia se koná od 8.00 hodin.
Dálková nástavbová forma studia je organizována vždy 1x za 14 dní v pondělí (podrobější info na Dálkové studium | Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz)| Střední škola PROFIT, spol. s r. o. (skola-profit.cz).


Prezenční forma studia je doplněna odbornými semináři a přednáškami vysokoškolských učitelů, mimořádnými konzultacemi a e-learningovým studiem. V průběhu studia jsou organizovány odborné exkurze a poznávací zájezdy do zahraničí. Odborná praxe je zajištěna ve státních i soukromých perspektivních firmách. 


Škola poskytuje příspěvek na stravování ve školní jídelně v místě sídla školy.


Případné ubytování žáků můžete řešit s uvedenými domovy mládeže:


DM Praha 9-Černý most
Domov mládeže | SŠ podnikání a gastronomie (sougastro.cz)| SŠ podnikání a gastronomie (sougastro.cz)

 

DM Praha 9-Jarov
Domov mládeže – Střední odborná škola Jarov (skolajarov.cz)

 

DM Praha 9-Horní Počernice
Domov mládeže - Střední odborná škola pro administrativu v EU (skolaeupraha.cz)


DM Praha 4-Michle
http://www.ohradni.cz/domov-mladeze


DM Praha 10-Malešice (pouze chlapci)
informace - | Průmyslovka a Gymnázium Třebešín, Praha 10 (trebesin.cz)| Průmyslovka a Gymnázium Třebešín, Praha 10 (trebesin.cz)


DM Praha 9-Střížkov a Praha 2-Nové Město
Domov Mládeže Lovosická (dmlovosicka.cz)

 

DM Praha 1-Staré Město, Praha 2-Vyšehrad a Praha 8-Karlín (pouze dívky)
Domov mládeže pro dívky (dmneklanova.cz)

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

  • všeobecně vzdělávací: český jazyk a komunikace, literatura a dějiny kultury, cizí jazyky, základy společenských věd, základy přírodních věd, dějepis, hospodářský zeměpis, matematika, tělesná výchova

  • odborné předměty: ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing obchodu nebo sportu, informační technologie a komunikace, obchodní korespondence, praxe, psychologie sportu, pedagogika, biologie člověka

  • povinně volitelné předměty: ekonomický seminář, matematický seminář, literární a jazykový seminář, konverzace v anglickém jazyce.

 

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Na závěr studia žáci složí státní maturitní zkoušku, která se skládá z následujících předmětů:

  • Český jazyk a literatura (písemná a ústní část)

  • Cizí jazyk (anglický, německý, španělský nebo ruský jazyk)   nebo

  • Matematika

  • Souborná profilová zkouška z odborných předmětů (podniková ekonomika)

  • Písemná maturitní zkouška s obhajobou: PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolventi obdrží maturitní vysvědčení a Europass certificate.

DOPLŇKOVÉ SEMINÁŘE

Žáci mohou dále navíc studovat další cizí jazyk, případně absolvovat doplňkové semináře, koncipované jako intenzivní příprava k přijímacímu řízení na jednotlivé typy vyšších odborných a vysokých škol. Semináře jsou organizovány ve spolupráci s partnerskými vysokými školami.

 

ŠKOLNÉ

Školné je stanoveno dle příslušného studijního oboru:
37.000,- Kč ročně u denní formy studia,

40.000,- Kč ročně u dálkové nástavbové formy studia.


Příspěvek na školné je splatný v měsíčních splátkách v průběhu školního roku dle smlouvy o poskytování vzdělání, nebo jednorázově. Žáci denního studia mohou v případě potřeby, na základě písemné žádosti, získat sociální stipendium.

 

Platby se provádí bezhotovostní platbou na účet školy u ČSOB č. 130578388/0300, nebo v hotovosti v kanceláři školy. Variabilní symbol platby je rodné číslo žáka (bez lomítka).
 

O konkrétní výši příspěvku na školné, o splátkách, či případných slevách na příspěvek se informujte přímo u vedení školy.

 

 

 

Virtuální prohlídka

Jak to u nás chodí

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.