Nahoru
+420 222 516 437 Kontaktujte nás

Základní informace


Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o., je soukromá škola rodinného typu (zařazena do sítě škol MŠMT od roku 1993), která nabízí kvalitní alternativu na trhu vzdělání především svým individuálním přístupem k žákům. Naše škola úzce spolupracuje s partnerskou školou Metropolitní univerzita Praha a AMBIS.

Škola hospodaří na neziskovém principu - veškeré finanční prostředky jsou využívány pro její rozvoj.

Ve vzdělávacím procesu působí profesionálové, zkušení i s prací se žáky se slabším prospěchem nebo poruchami učení. Na škole působí metodik prevence a výchovný poradce.

Všichni absolventi školy získají odborné vzdělání s možností dobrého uplatnění na trhu práce. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, manažerské, organizační a řídicí činnosti. Absolventi studijního zaměření Management sportu se také mohou uplatnit jako vrcholoví manažeři sportovních klubů a zařízení.

Maturitní zkouška je organizovaná dle školského zákona:
a) společná část: český jazyk a literatura (didaktický test), cizí jazyk (dle výběru: AJ, NJ, RJ, SJ - didaktický test) nebo matematika (didaktický test)
b) profilová část: český jazyk a literatura (ústní zkouška a písemná práce), cizí jazyk (písemná práce), podniková ekonomika (ústní zkouška), podnikatelský záměr (maturitní práce s obhajobou)

Našim žákům nabízíme:
Rozšiřující výuku cizích jazyků (čeština pro cizince, AJ, NJ, RJ, SJ).
Výuku českého jazyka pro cizince.
Příspěvek na stravování ve školní jídelně.
Možnost studia podle individuálních studijních programů.
Účast v mezinárodních projektech, poznávací zájezdy, odborné exkurze.
Zapojení do studentských aktivit (fiktivní firmy, sportovní turnaje, soutěže, besedy).
Možnost ubytování pro mimopražské studenty.                                                                       

 

Pro následující školní rok nabízíme tyto studijní obory:

63–41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - denní čtyřleté studium se zaměřením:
MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT SPORTU

64–41-L/51 PODNIKÁNÍ - denní dvouleté nástavbové studium se zaměřením:
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

64–41-L/51 PODNIKÁNÍ - dálkové dvouleté nástavbové studium se zaměřením:
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Vyučované obory studia je možno studovat za určitých podmínek i individuální formou studia. 

 

Školné

Školné je stanoveno dle příslušného studijního oboru:
37.000,- Kč ročně u denní formy studia,

40.000,- Kč ročně u dálkové nástavbové formy studia.


Příspěvek na školné je splatný v měsíčních splátkách v průběhu školního roku dle smlouvy o poskytování vzdělání, nebo jednorázově. Platby se provádí bezhotovostní platbou na účet školy u ČSOB č. 130578388/0300, nebo v hotovosti v kanceláři školy. Variabilní symbol platby je rodné číslo žáka (bez lomítka). Žáci denního studia mohou v případě potřeby, na základě písemné žádosti, získat sociální stipendium.
 

O konkrétní výši příspěvku na školné, o splátkách, či případných slevách na příspěvek se informujte přímo u vedení školy.

Virtuální prohlídka

Jak to u nás chodí

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.