msmt kb    csob  

Partneři
Kotva
 
Aplikace

 

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Aktuality
KONZULTACE Z MATEMATIKY
31.10.2018

Pro žáky třídy MO3 s uděleným IVP jsou vypsané konzultace z MAT ve středu 31.10.2018 od 16:00 do 19:00 hodin.

Doklasifikace z TV
25.6.2018

Pro žáky, kteří chtějí doklasifikaci z tělesné výchovy, vypisuje Mgr. Šauerová v rámci kozultací hromadný termín ve středu 27. června 2018. Zájemci se shromáždí nejpozději v 9:00 hod. před sborovnou.

Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu MZ
24.6.2018

V pondělí 25. 6. 2018 je poslední termín k odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek. Vzhledem k celoškolní akci mimo budovu školy, můžou žáci vhodit řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do poštovní schránky ve vestibulu školy. Děkujeme.

Konzultace pro žáky s IVP
14.5.2018

Během ústních maturitních zkoušek a souvislé praxe od pondělí 14. 5. do pátku 25. 5. 2018 mají žáci (nejen) s IVP možnost konzultací a zkoušek s jednotlivými vyučujícími. Nutná předchozí domluva.

Doklasifikace z TV
19.3.2018

V úterý 20. 3. 2018 mezi 8:00 - 8:30 hod. je poslední termín na doklasifikace z TV za 1. pololetí v malé tělocvičně v budově školy. Zájemci se předem domluví s Mgr. Janou Šauerovou.

Program Bakaláři obnoven!
16.3.2018

Přístup do programu Bakaláři pro žáky a rodiče je opět funkční. Omlouváme se za výpadek.

Nefunkční program Bakaláři
13.3.2018
Děkujeme za upozornění na nefunkčnost programu Bakalář pro žáky a rodiče. Omlouváme se za způsobené potíže a již pracujeme na odstranění závady. O opětovném zpřístupnění vás budeme informovat.
Konzultace a doklasifikace ve čtvrtek 1. 2. 2018
30.1.2018

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 v den vyhlášení ředitelského volna, proběhnou na škole konzultace a doklasifikace I. pol. těchto vyučujících:

Mgr. Šauerová - TV (v ZŠ Chelčického) od 8:00 hod. (nutno předem domluvit), BIO, PSYS (v budově školy) od 9:30 hod. do 12:00 hod.

p. Bozděch - ICT od 9:00 do 13:00 hod.

Mgr. Dvořák - MAT od 8:30 do 12:30 hod.

Bc. Lexová - AJ, ZPV, ZSV (1. roč.), ZSV (PM) od 8:15 do 13:00 hod.

Ing. Šolaja - AJ, UCTD od 8:00 do 11:30 hod.

 

KONZULTACE Z MATEMATIKY A ICT
8.12.2017

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 8.30 do 12.30 hodin proběhnou konzultace z matematiky s Mgr. Dvořákem a od od 9.00 do 13.00 hodin konzultace z ICT s p. Bozděchem.

Program Bakaláři obnoven!
5.12.2017

Přístup do programu Bakaláři pro žáky a rodiče je opět funkční. Omlouváme se za výpadek.

Nefunkční program Bakaláři
18.10.2017
Přistup do programu Bakalář pro žáky a rodiče je dočasně mimo provoz. Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení. O opětovném zpřístupnění vás budeme informovat.
Dálkaři - rozvrh 27. 9. 2017
26.9.2017

Ve středu 27. 9. 2017 mají žáci dálkové formy vzdělávání následující rozvrh hodin: třída PD1 - OBK, MAT, PRX; třída PD2 - MAT, OBK, ZSV.

Dálkaři - rozvrh
19.9.2017

Ve středu 20. 9. 2017 mají žáci dálkové formy vzdělávání následující rozvrh hodin: třída PD1 - MAT, UCTD, ZSV; třída PD2 - UCTD, MAT, EKO.

HLAVNÍ PRÁZDNINY A DOKLASIFIKACE
7.7.2017

V období od soboty 1. července do neděle 3. září 2017 jsou hlavní prázdniny, výuka ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017 od 8 hodin.

VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM I ZAMĚSTNANCŮM PŘEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

Žáci, kteří nebyli klasifikováni v řádném termínu nebo konají opravné zkoušky, využijí termíny mimořádně stanovené na týden od 4. 9. do 7. 9. 2017. Termíny jsou závazné - není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu nebo se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, neprospěl.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO MATURANTY
22.6.2017
  • pátek 23. 6. 2017 do 14.00 hodin - odevzdání přihlášky k MZ podzim 2017
  • pondělí 26. 6. 2017 do 13.00 hodinPOSLEDNÍ MOŽNOST odevzdání přihlášky k MZ podzim 2017
  • pátek 30. 6. 2017 od 7.30 do 12.00 hodin - nejzazší termín vyzvednutí posudků a prezentace PZ
  • pátek 30. 6. 2017 od 7.30 do 12.00 hodin - nejzazší termín odevzdání Vlastního seznamu literárních děl k ústní zkoušce
  • pondělí 3. 7. 2017 do 13 hodin - potvrzení převzetí výpisu z přihlášky k MZ a potvrzení správnosti údajů
  • středa 30. 8. 2017 do 13.00 hodin - odevzdání upravené prezentace PZ
ODEVZDÁNÍ SEZNAMU ČETBY K MATURITĚ
24.3.2017

Maturanti pozor! Nejzazší termín pro odevzdání Vlastního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce ředitelce školy je pátek 31. 3. 2017 do 13. 00 hodin. Prodloužení termínu není možné.

Konzultace z matematiky ve čtvrtek 16. 3. 2017
9.3.2017

Mgr. Václav Dvořák nabízí žákům po předchozí domluvě mimořádný termín konzultací z matematiky v době jarních prázdnin - ve čtvrtek 16. března 2017 od 9.00 do 15.00 hodin.

ODEVZDÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU
22.2.2017

Maturanti pozor! Termín odevzdání podnikatelského záměru ředitelce školy je v pátek 24. 2. 2017 do 13:00 hodin!!! Prodloužení tohoto termínu není možné.

Program Bakaláři obnoven!
15.12.2016

Přistup do programu Bakalář pro žáky a rodiče je již znovu funkční. Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení.

Výuka pro dálkové studium
24.10.2016

 Z důvodu stavebních prací proběhnou nejbližší konzultační hodiny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve středu 9. 11. 2016. Ve dnech 26. 10. a 2. 11. 2016 výuka odpadá.

Vchod do školy - ulice Žerotínova
25.11.2016

Po dobu stavebních prací od pondělí 24. 10. do pátku 25. 11. 2016 je z bezpečnostních důvodů uzavřen vchod do školy a celé schodiště z ulice Koldínova. Vchod do školy je v tomto termínu pouze přes ZŠ z ulice Žerotínova. Žákům sdělí kódy ke vstupu třídní učitelé, nebo AŘŠ na tel. čísle 222 516 437, 603 824 085, nebo 739 592 875.

Maturitní vysvědčení
2.10.2016

Maturanti, kteří úspěšně vykonali všechny zkoušky společné i profilové části MZ 2016 v podzimním termínu, mají svá maturitní vysvědčení připravena k vyzvednutí v kanceláři školy.

Třídní schůzky prvních ročníků
23.9.2016

V pondělí 26. 9. 2016 se uskuteční třídní schůzky s rodiči (zákonnými zástupci) žáků tříd MO1, MS1 a PM1. Začátek v 17.00 hodin ve kmenových učebnách.

Schůzka žáků s IVP
23.9.2016

V pondělí 26. 9. 2016 proběhne od 13.00 hodin v učebně 25 povinná informativní schůzka pro žáky s IVP.

Program: projednání žádostí, předání studijních plánů a seznámení s podmínkami plnění IVP.

Žáci mohou využít rovněž náhradní termín – v úterý 27. 9. 2016 v 10.00 hodin (učebna 25).

Dálkové studium - Rozvrh hodin
20.9.2016

Ve středu 21. 9. 2016 byl žákům dálkové formy vzdělávání stanoven následující rozpis konzultací:

PD1 - EKO, AJK/NJK/RJK, MM

PD2 - MM, EKO, AJK/NJK/RJK

Žákům bude rovněž předán rozvrh konzultačních hodin pro 1. pololetí školního roku 2016/2017.

Dálkové studium - Rozvrh hodin
13.9.2016

Ve středu 14. 9. 2016 byl žákům dálkové formy vzdělávání stanoven následující rozpis konzultací:

PD1 - ICT, CJL, UCTD

PD2 - UCTD, ICT, CJL

Maturita podzim - Výsledky DT a PP
13.9.2016

Všem maturantům, konajícím písemné zkoušky společné části MZ v podzimním termínu, byly výsledky didaktických testů a písemných prací zaslány e-mailem. 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Nejčastější dotazy

Vloženo: 5.7.2016 | Autor: Kludska| Zobrazeno: 2305x |

Podle čeho se určuje úspěšnost žáka? Kolika bodů budu muset dosáhnout, abych státní maturitou prošel?

V každém z didaktických testů, u každé písemné práce a každé ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky bude stanovena tzv. hranice úspěšnosti. Její dosažení či překročení znamená, že žák danou zkouškou či dílčí zkouškou prošel. Zmíněná hodnota mezní hranice úspěšnosti bude žákům známa před zahájením zkoušky tak, aby mohli lépe zvolit strategii řešení testu.

Do jaké doby za žáka platí zdravotní pojištění stát?    

Pokud jste právě odmaturovali a po létě k dalšímu studiu nenastupujete, bude za vás stát platit zdravotní pojištění ještě po dobu letních prázdnin, tedy do 31. srpna.
Když se maturita napoprvé nepovedla, bude za vás stát platit zdravotní pojištění taktéž do konce srpna. Neuspějete-li u maturity ani v září, na žádné další doby hájení spoléhat nemůžete a od 1. září se musíte o zdravotní pojištění – stejně jako absolventi, kteří uspěli už v květnu nebo červnu – starat sami.
Starat se sami např. znamená, že můžete nastoupit do zaměstnání, kde za vás pojištění odvádí zaměstnavatel.

Co se týče daňových úlev, podle školského zákona přestáváte být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy jstě úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Pokud jste maturitní zkoušku nevykonal úspěšně, přástáváte být žákem školy 30. června.

 

Mohu do svého seznamu literárních děl zařadit více děl od jednoho autora?

Ano, pokud dodržíte kritéria výběru stanovená v katalogu požadavků a pokud to umožňuje nabídkový seznam školy (viz webové stránky školy), může žákův seznam obsahovat více děl od jednoho autora - maximálně však dvě.

Mám dlouhodobé zdravotní problémy, které mi neumožňují pravidelnou docházku do školy.
Mohl bych na Vaší škole studovat podle individuálního vzdělávacího plánu?

Ano, pokud doložíte lékařskou zprávu, která doporučí individuální přípravu, bude Vám umožněno studium podle individuálního vzdělávacího plánu.

Poskytujete Vašim žákům prospěchové nebo sociální stipendium?

Prospěchové stipendium je určeno pro žáky denního studia, kteří splňují stanovené podmínky prospěchu a účasti ve vyučování v minulém školním roce. Neplatí však pro žáky s kázeňskými tresty a žáky s IVP.
Sociální stipendium jako takové neposkytujeme, je však možné na základě žádosti žáka a patřičného zdůvodnění zvážit možnost poskytnutí příspěvku na školné.
Všechny tyto žádosti se posuzují individuálně a také výše příspěvku může být různá.

V jakém rozsahu probíhá na Vaší škole odborná praxe a mohu ji případně vykonat ve firmě, kterou vlastní můj otec?

Odborná praxe studentů probíhá v jednotlivých ročnících individuálně a je v rozsahu zhruba 14 dnů vcelku v době ústních maturitních zkoušek. Žákům praxi nezajišťujeme, pouze doporučujeme vytypované firmy a podniky. Praxi můžete vykonávat i ve firmě svého otce za předpokladu, že tam budete zařazen na pracovní místo, odpovídající znalostem a schopnostem, které jste získal během studia.

Jsem žákem 2. ročníku SOU a rád bych k Vám přestoupil do 2. ročníku denního nástavbového studia ukončeného maturitou případně na dvouleté dálkové studium. Je to možné?

Toto možné není. Jak dvouleté nástavbové studium, tak i dálkové studium je určeno pro absolventy SOU, kteří vlastní výuční list. Doporučuji Vám tedy, buď dokončit SOU, dodělat si výuční list a pak u nás nastoupit k nástavbovému nebo dálkovému studiu, nebo u nás začít studovat od 1. ročníku čtyřletého denního studia.

Je možné přestoupit na Vaši školu v průběhu školního roku, pokud studuji na jiné střední škole?

Přestup na naši školu z jiné školy v průběhu školního roku je možný, musíte však mít řádně ukončený předcházející ročník, resp. pololetí, na původní škole a dále musíte vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které se na předcházející škole nevyučovaly.