msmt kb    csob  

partneři
Kotva
Aplikace

 

 
 
Rozvrhy
Aktuality
Výuka pro dálkové studium
24.10.2016

 Z důvodu stavebních prací proběhnou nejbližší konzultační hodiny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve středu 9. 11. 2016. Ve dnech 26. 10. a 2. 11. 2016 výuka odpadá.

Vchod do školy - ulice Žerotínova
25.11.2016

Po dobu stavebních prací od pondělí 24. 10. do pátku 25. 11. 2016 je z bezpečnostních důvodů uzavřen vchod do školy a celé schodiště z ulice Koldínova. Vchod do školy je v tomto termínu pouze přes ZŠ z ulice Žerotínova. Žákům sdělí kódy ke vstupu třídní učitelé, nebo AŘŠ na tel. čísle 222 516 437, 603 824 085, nebo 739 592 875.

Maturitní vysvědčení
2.10.2016

Maturanti, kteří úspěšně vykonali všechny zkoušky společné i profilové části MZ 2016 v podzimním termínu, mají svá maturitní vysvědčení připravena k vyzvednutí v kanceláři školy.

Třídní schůzky prvních ročníků
23.9.2016

V pondělí 26. 9. 2016 se uskuteční třídní schůzky s rodiči (zákonnými zástupci) žáků tříd MO1, MS1 a PM1. Začátek v 17.00 hodin ve kmenových učebnách.

Schůzka žáků s IVP
23.9.2016

V pondělí 26. 9. 2016 proběhne od 13.00 hodin v učebně 25 povinná informativní schůzka pro žáky s IVP.

Program: projednání žádostí, předání studijních plánů a seznámení s podmínkami plnění IVP.

Žáci mohou využít rovněž náhradní termín – v úterý 27. 9. 2016 v 10.00 hodin (učebna 25).

Dálkové studium - Rozvrh hodin
20.9.2016

Ve středu 21. 9. 2016 byl žákům dálkové formy vzdělávání stanoven následující rozpis konzultací:

PD1 - EKO, AJK/NJK/RJK, MM

PD2 - MM, EKO, AJK/NJK/RJK

Žákům bude rovněž předán rozvrh konzultačních hodin pro 1. pololetí školního roku 2016/2017.

Dálkové studium - Rozvrh hodin
13.9.2016

Ve středu 14. 9. 2016 byl žákům dálkové formy vzdělávání stanoven následující rozpis konzultací:

PD1 - ICT, CJL, UCTD

PD2 - UCTD, ICT, CJL

Maturita podzim - Výsledky DT a PP
13.9.2016

Všem maturantům, konajícím písemné zkoušky společné části MZ v podzimním termínu, byly výsledky didaktických testů a písemných prací zaslány e-mailem. 

Hlavní prázdniny - Náhradní a opravné zkoušky
7.7.2016

Ředitelka školy stanovila žákům, kteří nebyli ve 2. pololetí 2015/2016 klasifikováni v některém z předmětů nebo neprospěli nejvýše ze dvou předmětů, termín pro náhradní hodnocení, resp. pro opravnou zkoušku na období od čtvrtku 25. 8. do středy 31. 8. 2016.

Konkrétní termín byl žákům předán, příp. sdělen prostřednictvím třídního učitele.

Upozorňujeme, že stanovený termín je závazný. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. Žák, který se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, také neprospěl.

 
 
Odběr aktualit

 
 
Mapa webu
A
A
A

Profit v Národním divadle

Vloženo: 9.12.2016 | Autor: Diatka | Upravil: Diatka | Zobrazeno: 12x
Je začátek prosince a my se školou vyrážíme do Národního divadla v Praze. Když jsme na místě už všichni, jdeme dovnitř, kde už na nás čekají průvodkyně. Sdělují nám, že nás vezmou na místa, kam se pravděpodobně už nikdy nepodíváme.

 
 

Vánoční zájezd do Drážďan

Vloženo: 7.12.2016 | Autor: Kludska | Upravil: Kludska | Zobrazeno: 30x
Dne 9. 12. 2016 se uskuteční vánoční zájezd do Drážďan.

 
 

Na Týdnu vědy a techniky

Vloženo: 13.11.2016 | Autor: Diatka | Upravil: Diatka | Zobrazeno: 28x
Začátkem listopadu jsme s našimi žáky navštívili Týden vědy a techniky, který pořádala Akademie věd ČR.

 
 

MO4: „Neunikli jsme o vlásek…“

Vloženo: 6.11.2016 | Autor: Diatka | Zobrazeno: 37x
Jak nejlépe prověřit týmové schopnosti a logické uvažování třídy? Únikovou hrou!

 
 

Návštěva ČNB pro čtvrťáky

Vloženo: 16.11.2016 | Autor: Diatka | Upravil: Diatka | Zobrazeno: 28x
Dne 4. 11. 2016 jsme se vydali se třídou na školní akci do České národní banky.

 
 

POZOR ZMĚNA - VCHOD DO ŠKOLY OPĚT Z UL. KOLDÍNOVA

Vloženo: 25.11.2016 | Autor: Kludska | Upravil: Kludska | Zobrazeno: 31x
Od pondělí 28. 11. 2016 bude pro žáky trvale otevřen vchod do školy z ulice Koldínova. Od tohoto data platí opět zákaz vstupu přes základní školu.

 
 

Testování žáků 3. ročníku ČŠI

Vloženo: 21.11.2016 | Autor: Diatka | Zobrazeno: 40x
V úterý 22. 11. 2016 proběhne elektronické zjišťování výsledků žáků 3. ročníku v oblasti informační gramotnosti. Testování Českou školní inspekcí je pro všechny žáky daného ročníku včetně žáků s IVP povinné.

 
 

Ředitelské volno

Vloženo: 15.11.2016 | Autor: Diatka | Upravil: Diatka | Zobrazeno: 59x
Z důvodu konání stavebních prací v budově školy vyhlašuje ředitelka školy v pátek 18. 11. 2016 volný den pro žáky.

 
 

Přihlašování k maturitě 2017

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: Diatka | Zobrazeno: 49x
Přihlašování k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období roku 2017 bylo zahájeno v pondělí 14. 11. 2016.

 
 

Třídní schůzky s rodiči

Vloženo: 8.11.2016 | Autor: Diatka | Upravil: Diatka | Zobrazeno: 69x
Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se od 16. 30 hodin konají třídní schůzky s rodiči a zákonnými zástupci žáků denní formy vzdělávání. Program: hodnocení prospěchu a chování žáků v prvním čtvrtletí letošního školního roku.

 
 
1 2 3
Celkem: 27 článků