msmt kb 

 

 

  

Partneři
Kotva
 
Aplikace

 

 
 
Aktuality
Opravné zkoušky a doklasifikace pro žáky maturitních ročníků
2.2.2021

Těm žákům maturitních ročníků, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných zkoušek. Písemnou žádost o dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku mohou žáci podat nejpozději do 12. 2. 2021. Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu nevykoná úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je takový žák do 30. června 2021.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11.1.2021
Pro žáky 9. tříd a zájemce o studium naše škola nepořádá hromadné dny otevřených dveří v konkrétním termínu. Na prohlídku školy se objednávejte individuálně telefonicky na tel. 222 516 437, 603 824 085, 739 592 875 až po otevření škol min. pro žáky závěrečných ročníků. Děkujeme za pochopení.
Prodloužení platnosti průkazu ISIC
11.1.2021

Pokud máte průkaz ISIC s platností do 30.12.2020, napište nebo zavolejte do pátku 15.1.2021 do kanceláře školy a požádejte o prodloužení platnosti. Revalidační známka stojí 180 Kč. 

Platnosti průkazů ISIC jsou v současné situaci prodlouženy až do 31.1.2021, neplatí však všude.

Viz odkaz: Neprodloužila ti škola průkaz? Nezoufej, máme pro tebe dárek pod stromeček - ISIC.CZ I Svět průkazů ISIC, ITIC, IYTC a SCHOLAR

 

Změna rozvrhu dálkového studia ve středu 6.1.2021
6.1.2021

Z důvodu nemoci PaedDr. Kaiprové dochází ve středu 6.1.2021 ke změně rozvrhu dálkového studia třídy PD2 následovně:

AJ: 14:20 - 17:30

MAT: 17:40 - 19:10

Vyzvednutí učebnic pro žáky 3. ročníků
2.11.2020

Žáci třídy MO3 a MS3 si přijdou povinně zakoupit chybějící učebnice do kanceláře školy každý všední den do 13:30 hod. a to po skončení výuky dle distančního rozvrhu. V úterý a ve středu je možné do 14:30 hod. podle seminářů. Termín vyzvednutí do pátku 6.11.2020! 

Změna rozvrhu dálkového studia ve středu 16. 9. 2020
16.9.2020
Ve středu 16.9.2020 dochází ke změně v rozvrhu třídy PD2. Místo předmětu ICT bude předmět UCTD a EKO.
Maturitní vysvědčení
14.9.2020

Od úterý 15.9.2020 jsou v kanceláři školy k vyzvednutí maturitní vysvědčení.

Změna rozvrhu dálkového studia ve středu 11. a 18. 3. 2020
9.2.2020

Ve středu 11.3. bude výuka

PD1: EKO, AJK, PRX,

PD2: MM, PRX, AJK

a ve středu 18.3. bude výuka

PD1: CJK, ICT, UCTD

PD2: ICT, EKO, CJK.

Změna rozvrhu dálkového studia ve středu 5.2.2020
5.2.2020

Ve středu 5.2.2020 dochází ke změně v rozvrhu třídy PD1. Místo předmětu OBK bude předmět ICT.

Bakaláři opět fungují
5.2.2020

Přístup do aplikace Bakaláři přes web je opět funkční.

Nefunkční Bakaláři
4.2.2020

V současné době není možný přístup přes web do aplikace Bakaláři. Na odstranění závady se pracuje. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za strpení.

Změna rozvrhu dálkového studia ve středu 8.1.2020
7.1.2020

Ve středu 8.1. bude místo MAT předmět ICT. Dochází tedy k následující změně v rozvrhu dálkového studia. 

PD1 - CJL, AJK, ICT

PD2 - AJK, ICT, CJL

Změna rozvrhu dálkového studia ve středu 11.12.2019
10.12.2019

Ve středu 10.12. dochází k následující změně v rozvrhu dálkového studia. 

PD1 - ICT, CJL MAT

PD2 - AJK, MAT, CJL

Změna rozvrhu dálkového studia 4.12.2019
3.12.2019

Ve středu 4.12. dochází k následující změně v rozvrhu dálkového studia. 

PD1 - ICT, ICT, AJK

PD2 - AJK, MAT, ICT

Úprava rozvrhu v pátek 25.10.2019
23.10.2019

Z důvodu připravy opravných prací a výmalby školy, ruší se v pátek 25.10.2019 běžná výuka. Budou probíhat pouze konzultační hodiny žáků s učiteli (pouze po předchozí domluvě). 

Úprava rozvhu v pátek 11.10.2019
11.10.2019

Z důvodu souběhu několika významných akcí konaných v Praze v pátek 11.10.2019, rozhodlo z bezpečnostvních důvodů vedení školy o zkrácení výuky na 4. VH. Výuka končí pro všechny žáky v 11:20 hod.

Změna rozvrhu dálkového studia
2.10.2019

Ve dnech 2.10. a 9.10. dochází k následující změně v rozvrhu dálkového studia. Výměna AJ za MM a PRX.

2.10.2019

PD1 - MM, CJ, MAT

PD2 - CJ, MAT, PRX

9.10.2019

PD1 - UCTD, AJ, MAT

PD2 - AJ, UCTD, OBK

Rozvrh dálkového studia ve středu 11.9.2019
10.9.2019

Ve středu 11.9.2019 je rozvrh dálkového studia následující:

PD1 - CJ, AJK, ICT

PD2 - AJK, ICT, CJ

Doklasifikace z TV
29.5.2019

Pro žáky, kteří chtějí doklasifikaci z tělesné výchovy, vypisuje Mgr. Šauerová hromadný termín ve čtvrtek 30. května 2019. Zájemci se shromáždí nejpozději v 8:00 hod. před sborovnou. S sebou cvičební úbor a vhodnou obuv.

ZMĚNA ROZVRHU DÁLKOVÉHO STUDIA
20.5.2019

Ve středu 22. 5. 2019 dochází k následujícím změnám v rozvrhnu dálkového nástavbového studia třídy PD1: 14:20-15:50 EKO/UCTD, 16:00-17:30 ICT, 17:40-19:10 MAT.

ZMĚNA ROZVRHU DÁLKOVÉHO STUDIA
22.3.2019

Ve středu 27. 3. 2019 dochází k následujícím změnám v rozvhnu dálkového nástavbového studia. Třída PD1 bude při druhé dvouhodinovce rozdělena na  MAT a ICT. Třída PD2 má při poslední dvouhodinovce ICT.

Doklasifikace z ICT
22.3.2019

V úterý 26. 3. 2019 je vypsán 2. termín doklasifikace z předmětu ICT od 14 hodin v učebně 21B. K doklasifikaci je podmínkou doložit sešit se zápisem látky z 1. pol.

ZMĚNA ROZVRHU DÁLKOVÉHO STUDIA
19.3.2019

Ve středu 20. 3. 2019 dochází z důvodu nemoci učitelů k následujícím změnám v rozvhnu dálkového nástavbového studia. Třída PD1 bude při poslední dvouhodinovce rozdělena na AJK (supluje Mgr. Pochmanová) a MAT, podle zvoleného maturitního předmětu. Třída PD2 má při první dvouhodinovce místo jazyků MM.

Doklasifikace z ICT - 2 termín
13.3.2019
V úterý 26. 3. 2019 je vypsán 2. termín doklasifikace z předmětu ICT od 14 hodin v učebně 21B. Podmínkou je předložení sešitu se zápisem látky z I. pololetí. Nezapomeňte si ho přinést s sebou.
Doklasifikace z ICT
21.2.2019

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 je vypsán termín doklasifikace z předmětu ICT od 14 hodin v učebně 25.

Zimní adaptační kurz v Jánských Lázních 24.2.-2.3.2019
6.12.2018

Žáci, kterí se přihlásili na Zimní adaptační kurz v Jánských Lázních a dosud nezaplatili zálohu ve výši 2.000 Kč, nechť tak učiní nejpozději do 21.12.2018.

Doplatek kurzu ve výši 2.200 Kč je splatný do 25.1.2019.

Zároveň musí být splněna podmínka, že žák nesmí mít vůči škole nevyrovnané závazky.

Vstupenky na maturtiní a imatrikulační ples 7. 2. 2019
6.12.2018

Vstupenky na maturitní a imatrikulační ples jsou již v prodeji. Přednostně jsou k sezení (450 Kč a 380 Kč) rezervovány do 21. 12. 2018 pro žáky 1. a 4. ročníků. Následně budou v prodeji pro ostatní zájemce. Vstupenky k stání za 270 Kč jsou v prodejí pro všechny již nyní. Na místě v den konání akce budou k dispozici za 320 Kč.

KONZULTACE Z MATEMATIKY
31.10.2018

Pro žáky třídy MO3 s uděleným IVP jsou vypsané konzultace z MAT ve středu 31.10.2018 od 16:00 do 19:00 hodin.

Doklasifikace z TV
25.6.2018

Pro žáky, kteří chtějí doklasifikaci z tělesné výchovy, vypisuje Mgr. Šauerová v rámci kozultací hromadný termín ve středu 27. června 2018. Zájemci se shromáždí nejpozději v 9:00 hod. před sborovnou.

Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu MZ
24.6.2018

V pondělí 25. 6. 2018 je poslední termín k odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek. Vzhledem k celoškolní akci mimo budovu školy, můžou žáci vhodit řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do poštovní schránky ve vestibulu školy. Děkujeme.

Konzultace pro žáky s IVP
14.5.2018

Během ústních maturitních zkoušek a souvislé praxe od pondělí 14. 5. do pátku 25. 5. 2018 mají žáci (nejen) s IVP možnost konzultací a zkoušek s jednotlivými vyučujícími. Nutná předchozí domluva.

Doklasifikace z TV
19.3.2018

V úterý 20. 3. 2018 mezi 8:00 - 8:30 hod. je poslední termín na doklasifikace z TV za 1. pololetí v malé tělocvičně v budově školy. Zájemci se předem domluví s Mgr. Janou Šauerovou.

Program Bakaláři obnoven!
16.3.2018

Přístup do programu Bakaláři pro žáky a rodiče je opět funkční. Omlouváme se za výpadek.

Nefunkční program Bakaláři
13.3.2018
Děkujeme za upozornění na nefunkčnost programu Bakalář pro žáky a rodiče. Omlouváme se za způsobené potíže a již pracujeme na odstranění závady. O opětovném zpřístupnění vás budeme informovat.
Konzultace a doklasifikace ve čtvrtek 1. 2. 2018
30.1.2018

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 v den vyhlášení ředitelského volna, proběhnou na škole konzultace a doklasifikace I. pol. těchto vyučujících:

Mgr. Šauerová - TV (v ZŠ Chelčického) od 8:00 hod. (nutno předem domluvit), BIO, PSYS (v budově školy) od 9:30 hod. do 12:00 hod.

p. Bozděch - ICT od 9:00 do 13:00 hod.

Mgr. Dvořák - MAT od 8:30 do 12:30 hod.

Bc. Lexová - AJ, ZPV, ZSV (1. roč.), ZSV (PM) od 8:15 do 13:00 hod.

Ing. Šolaja - AJ, UCTD od 8:00 do 11:30 hod.

 

KONZULTACE Z MATEMATIKY A ICT
8.12.2017

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 8.30 do 12.30 hodin proběhnou konzultace z matematiky s Mgr. Dvořákem a od od 9.00 do 13.00 hodin konzultace z ICT s p. Bozděchem.

Program Bakaláři obnoven!
5.12.2017

Přístup do programu Bakaláři pro žáky a rodiče je opět funkční. Omlouváme se za výpadek.

Nefunkční program Bakaláři
18.10.2017
Přistup do programu Bakalář pro žáky a rodiče je dočasně mimo provoz. Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení. O opětovném zpřístupnění vás budeme informovat.
Dálkaři - rozvrh 27. 9. 2017
26.9.2017

Ve středu 27. 9. 2017 mají žáci dálkové formy vzdělávání následující rozvrh hodin: třída PD1 - OBK, MAT, PRX; třída PD2 - MAT, OBK, ZSV.

Dálkaři - rozvrh
19.9.2017

Ve středu 20. 9. 2017 mají žáci dálkové formy vzdělávání následující rozvrh hodin: třída PD1 - MAT, UCTD, ZSV; třída PD2 - UCTD, MAT, EKO.

HLAVNÍ PRÁZDNINY A DOKLASIFIKACE
7.7.2017

V období od soboty 1. července do neděle 3. září 2017 jsou hlavní prázdniny, výuka ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017 od 8 hodin.

VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM I ZAMĚSTNANCŮM PŘEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

Žáci, kteří nebyli klasifikováni v řádném termínu nebo konají opravné zkoušky, využijí termíny mimořádně stanovené na týden od 4. 9. do 7. 9. 2017. Termíny jsou závazné - není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu nebo se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, neprospěl.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO MATURANTY
22.6.2017
 • pátek 23. 6. 2017 do 14.00 hodin - odevzdání přihlášky k MZ podzim 2017
 • pondělí 26. 6. 2017 do 13.00 hodinPOSLEDNÍ MOŽNOST odevzdání přihlášky k MZ podzim 2017
 • pátek 30. 6. 2017 od 7.30 do 12.00 hodin - nejzazší termín vyzvednutí posudků a prezentace PZ
 • pátek 30. 6. 2017 od 7.30 do 12.00 hodin - nejzazší termín odevzdání Vlastního seznamu literárních děl k ústní zkoušce
 • pondělí 3. 7. 2017 do 13 hodin - potvrzení převzetí výpisu z přihlášky k MZ a potvrzení správnosti údajů
 • středa 30. 8. 2017 do 13.00 hodin - odevzdání upravené prezentace PZ
ODEVZDÁNÍ SEZNAMU ČETBY K MATURITĚ
24.3.2017

Maturanti pozor! Nejzazší termín pro odevzdání Vlastního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce ředitelce školy je pátek 31. 3. 2017 do 13. 00 hodin. Prodloužení termínu není možné.

Konzultace z matematiky ve čtvrtek 16. 3. 2017
9.3.2017

Mgr. Václav Dvořák nabízí žákům po předchozí domluvě mimořádný termín konzultací z matematiky v době jarních prázdnin - ve čtvrtek 16. března 2017 od 9.00 do 15.00 hodin.

ODEVZDÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU
22.2.2017

Maturanti pozor! Termín odevzdání podnikatelského záměru ředitelce školy je v pátek 24. 2. 2017 do 13:00 hodin!!! Prodloužení tohoto termínu není možné.

Program Bakaláři obnoven!
15.12.2016

Přistup do programu Bakalář pro žáky a rodiče je již znovu funkční. Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení.

Výuka pro dálkové studium
24.10.2016

 Z důvodu stavebních prací proběhnou nejbližší konzultační hodiny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve středu 9. 11. 2016. Ve dnech 26. 10. a 2. 11. 2016 výuka odpadá.

Vchod do školy - ulice Žerotínova
25.11.2016

Po dobu stavebních prací od pondělí 24. 10. do pátku 25. 11. 2016 je z bezpečnostních důvodů uzavřen vchod do školy a celé schodiště z ulice Koldínova. Vchod do školy je v tomto termínu pouze přes ZŠ z ulice Žerotínova. Žákům sdělí kódy ke vstupu třídní učitelé, nebo AŘŠ na tel. čísle 222 516 437, 603 824 085, nebo 739 592 875.

Maturitní vysvědčení
2.10.2016

Maturanti, kteří úspěšně vykonali všechny zkoušky společné i profilové části MZ 2016 v podzimním termínu, mají svá maturitní vysvědčení připravena k vyzvednutí v kanceláři školy.

Třídní schůzky prvních ročníků
23.9.2016

V pondělí 26. 9. 2016 se uskuteční třídní schůzky s rodiči (zákonnými zástupci) žáků tříd MO1, MS1 a PM1. Začátek v 17.00 hodin ve kmenových učebnách.

Schůzka žáků s IVP
23.9.2016

V pondělí 26. 9. 2016 proběhne od 13.00 hodin v učebně 25 povinná informativní schůzka pro žáky s IVP.

Program: projednání žádostí, předání studijních plánů a seznámení s podmínkami plnění IVP.

Žáci mohou využít rovněž náhradní termín – v úterý 27. 9. 2016 v 10.00 hodin (učebna 25).

Dálkové studium - Rozvrh hodin
20.9.2016

Ve středu 21. 9. 2016 byl žákům dálkové formy vzdělávání stanoven následující rozpis konzultací:

PD1 - EKO, AJK/NJK/RJK, MM

PD2 - MM, EKO, AJK/NJK/RJK

Žákům bude rovněž předán rozvrh konzultačních hodin pro 1. pololetí školního roku 2016/2017.

Dálkové studium - Rozvrh hodin
13.9.2016

Ve středu 14. 9. 2016 byl žákům dálkové formy vzdělávání stanoven následující rozpis konzultací:

PD1 - ICT, CJL, UCTD

PD2 - UCTD, ICT, CJL

Maturita podzim - Výsledky DT a PP
13.9.2016

Všem maturantům, konajícím písemné zkoušky společné části MZ v podzimním termínu, byly výsledky didaktických testů a písemných prací zaslány e-mailem. 

 
 
Život dětem

 
 
Mapa webu
A
A
A

Maturita Jaro 2021


Dle platné legislativy se maturitní zkouška skládá ze dvou částí:

 1. Společná část-státní – obsahuje zkoušky realizované orgány státní správy
 2. Profilová část-školní – obsahuje zkoušky realizované školou, slouží k profilaci daného oboru vzdělání

 

I. Společná část – počet a nabídku zkušebních předmětů v rámci povinných i nepovinných zkoušek stanoví vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle § 78 zákona č. 561/2004 Sb. v novelizovaném znění. Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován.

 

Ve školním roce 2020/2021 tvoří společnou část:

 1. povinná zkouška z českého jazyka a literatury,
 2. povinná druhá zkouška, pro kterou si žák volí cizí jazyk nebo matematiku,
 3. nejvýše dvě nepovinné zkoušky z matematiky a cizího jazyka a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

 

II. Profilová část – dle § 79 zákona č.561/2004 Sb. v novelizovaném znění ji tvoří:

 1. zkouška z českého jazyka a literatury,
 2. zkouška z cizího jazyka (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky),
 3. dvě další povinné zkoušky žák volí z nabídky, kterou určí ředitel školy
 4. nejvýše dvě nepovinné zkoušky žák může volit z nabídky, kterou určí ředitel školy
 5.  

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. Tím se také ruší funkce hodnotitele, který dosud centrálně hodnotil písemné práce. Písemná práce a ústní zkouška budou konány v profilové části maturitní zkoušky a hodnoceny vyučujícími (členy maturitní komise) dané školy.

 

V JARNÍM TERMÍNU MZ 2021 SE PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍHO JAZYKA DLE ROZHODNUTÍ MŠMT NEKONAJÍ U ABSOLVENTŮ ŠK. ROKU 2019/2020 A 2020/2021.

 

 

Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

 

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Těm žákům maturitních ročníků, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných zkoušek. Písemnou žádost o dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku mohou žáci podat nejpozději do 12. 2. 2021. Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu nevykoná úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je takový žák do 30. června 2021.

 

Žádost o vykonání opravné zkoušky nebo dokončení klasifikace ke stažení ZDE.

Více informací MŠMT ve Věcném záměru úprav maturitní zkoušky 2021 ke stažení ZDE.

Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ZDE.

 

MŠMT upravuje výrok IV. opatření obecné pouvahy ze dne 15. března 2021 č.j. MSMT-3267/2021-3 pro maturitní zkoušky takto:

 

 • Za běžného stavu platí, že žák může konat jeden řádný a dva opravné termíny povinných zkoušek ve společné části maturitní zkoušky. S ohledem na současnou mimořádnou situaci, kdy byli žáci převážnou část školního roku vzděláváni distančním způsobem, se zvyšuje počet opravných zkoušek na tři. Ostatním osobám, které byly přihlášeny ke konkrétnímu didaktickému testu, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu zkoušku toho didaktického testu, ke kterému byly přihlášeny. Obdobné pak platí i pro ty, kteří se teprve přihlásí ke konání zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Osobě se zvyšuje počet opravných zkoušek vždy pouze z jednoho z uvedených důvodů. Například tedy osobě, které je navýšen v jarním zkušebním období se již nenavyšuje při přihlášení k termínu v podzimním zkušebním období.
 • Současně se všem osobám, které byly k řádnému termínu v květnu 2021 přihlášeny ke konání didaktického testu a neuspěly u něj nebo se jej nezúčastnily, umožňuje konat didaktický test v mimořádném termínu ještě v rámci jarního zkušebního období - tedy podle výroku V. původního opatření ve dnech 7. - 9. července 2021. V případě osoby, která se omluvila, se bude jednat o náhradní termín a může konat povinný i nepovinný didaktický test, v případě osob, které u řádného (případně opravného či náhradního) termínu neuspěly, se bude jednat o opravný termín. Opravný termín se vztahuje pouze na povinný didaktický test.
 • Dále se stanoví povinnost osob s přiznaným uzpůsobením podmínek, které mají modifikovanou zkušební dokumentaci, oznámit zájem o konání zkoušky. Důvodem tohoto opatření je příprava speciální zkušební dokumentace pro konání didaktického testu, která musí být distribuována do příslušné spádové školy, ve které má osoba zkoušku konat. Speciální zkušební dokumentací je zejména myšlena dokumentace v Braillově písmu, dokumentace pro žáky se sluchovým postižením (CD ve znakové řeči) dokumentace pro žáky se zrakovým postižením apod. V případě, že osoba svůj zájem o konání zkoušky neoznámí a nebude tedy modifikovaná zkušební dokumentace do spádové školy dodána, nemůže zkoušku v mimořádném termínu vykonat.

 

TERMÍNY:

 

Maturitní kalendář důležitých termínů.

Termíny konání didaktických testů společné části MZ - jaro 2021

Termíny ústních MZ jednotlivých tříd: 7. - 8. 6. - PD2, 9. - 14. 6. - MO4, 15. - 17. 6. -MS4.

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Posunutí konání didaktických testů – řádný termín.


Termíny konání didaktických testů se posouvají vzhledem k epidemické situaci (ve vazbě na posun termínů konání jednotné přijímací zkoušky):


Didaktické testy se v řádném/opravném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:

 

pondělí 24. května od  8:00 hod. matematika, od 13:30 hod. anglický jazyk
úterý 25. května  od  8:00 hod. český jazyk a literatura
středa 26. května od 13:00 hod. německý, ruský a španělský jazyk

 

Písemné práce se v opravém termínu konají ve dnech 25. a 26. května 2021:

    - pro absolventy 2019 a dříve
úterý 25. května  od 13:00 hod. anglický a španělský jazyk
středa 26. května od   8:00 hod. český jazyk a literatura

 

 


Časové schéma konání jednotlivých zkoušek bude zveřejněno na webových stránkách MŠMT nejpozději do 19. března 2021 na odkazu:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani


V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut.

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Mění se termíny konání profilové části maturitní zkoušky.


Období konání profilových zkoušek je nově stanoveno od 1. června do 23. července 2021 (původní období bylo dle předchozího opatření obecné povahy od 16. května do 25. června 2021, dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. je toto období od 16. května do 10. června). Školy mohou využít možnosti posunutí konání praktického vyučování a praktické zkoušky až do 27. srpna 2021.

Na naší škole je stanoveno období pro konání profilových zkoušek na 7. - 18. června 2021 v pořadí tříd PD2, MO4 a MS4.

 

Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021

 

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM PŘEDMĚTŮM:

 

Český jazyk a literatura

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Formulář pro Vlastní seznam literárních děl žáka

Vlastní seznam literárních děl musí být vyplněn pouze v tomto formuláři, kde si vybíráte z nabízených děl proklikem. Každé dílo musí mít také své pořadové číslo (1 -20)!!!  Čísla nemusí být seřazena postupně za sebou.

 

Kritéria hodnocení písemné zkoušky

Kritéria hodnocení ústní zkoušky

 

 

Cizí jazyk

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ z 
anglického jazyka


Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ z 
ruského jazyka


Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ z 
německého jazyka

 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ ze 
španělského jazyka

 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ve společné části MZ z 
francouzského jazyka

 

Kritéria hodnocení písemné zkoušky

Kritéria hodnocení ústní zkoušky

 

Podniková ekonomika
Témata z podnikové ekonomiky - profilová MZ (Management sportu)

Témata z podnikové ekonomiky - profilová MZ (Management obchodu a služeb; Podnikání a management)

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky

 

Podnikatelský záměr

Zásady pro vypracování podnikatelského záměru. 

Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory ZDE.

Harmonogram pro odevzdání jednotlivých komponent podnikatelského záměru.

 

Kritéria hodnocení písemné zkoušky

Kritéria hodnocení ústní zkoušky

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek k profilové části MZ 2021.

Maturitní zpravodaj 53/2020.